IPSC Introkurs - Offered By ShootingZone

About Course

IPSC Introkurs

Här anmäler ni Er för att gå en introduktionskurs i Dynamiskt skytte, för att sedan kunna gå Grundkursen och examineras för tävlingslicens.

 Vad händer på introkurs?

Vi tittar på vapen som används i sporten dess skillnader.

Utrustning.

Säkerhetstänk

Det praktiska momentet innefattar att ladda, dra, vapenkontroll, grepp. Förflyttning

Du kommer få en förståelse för vad sporten innebär och säkerheten kring den. 

Du behöver Byxor med hällor samt ett bra bälte

Återbetalning av kursavgift och uttag av administrativ avgift

 

Elev som uteblir från kurs utan giltig anledning

  • Vid återbud från grundkurs mindre än 1 vecka innan kursstart så återbetalas INTE kursavgiften men du kan ev erhålla plats vid kommande kurstillfälle i mån av plats.
  • Undantag för ovan regel är vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg.
  • Eleven kan själv föreslå någon annan lämplig person som kan ta dennes betalda plats. Dock skall denne person godkännas av kursledningen.
  • Administrativ avgift tas ut vid all ändring av betald reservation.

 

Elev som uteblir från kurs med giltig anledning återbetalas kursavgiften med avdrag för administrativ avgift.

  • Har kursledningen köpt ammunition till eleven så förvars den till nästa kurstillfälle (dock längst i 6 månader från kursdatum). Eventuella kostnader för ammunition tas av inbetald kursavgift.

 

Avskilja elev

  • Kursledningen förbehåller sig rätten att utan motivering neka elev utbildning eller avbryta utbildningen för elev som visat sig olämplig och eleven får då tillbaka kursavgiften.
  • En administrativ avgift på 500 kr tas ut för all återbetalning av kurs avgifter.

 

Avgift kan betalas till Swish 123 397 7568. Eller bankgiro 5518-9070. Märk betalning INTRO Kurs

 

BUY NOW
Session Price
Intro februari ( 0/6 )
2022-02-01 15:00 - 2022-02-01 21:00
1650 SEK

Sign In RangeMaster