IPSC Grundkurs - Offered By ShootingZone

About Course

Grundkurs i Dynamiskt Skytte (IPSC)

Efter avklarad grundkurs med tillhörande examination/skriftligtprov kommer du att få en Tävlingslicens som gör att du kan vara med på tävlingar och träningar i IPSC. All utrustning såsom vapen, hörselkåpor. hölster, magasinshållare och skyddsglasögon finns att låna. Information och studiematerial kommer till Er när Ni anmält Er och betalt grundkursen, så viktigt är att ni angett den mail ni kollar av ofta. Kolla även skräpposten. Ammunition ingår i kursen.

Innan kursstart skall ett obrutet belastningsregisterutdrag presenteras. Detta öppnas tillsammans med dig som elev. Det beställer du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ 

Kursen är i två delar:

 1. Teoridel skriftligt prov, det är självstudier som gäller så läs boken och gör studiefrågorna. Prov kan skriva i ök med instruktör näär som innan den praktiska delen.
 2. Praktik med pistol typ (lördag och söndag) examination dag 2.

Vad händer på på kursen?

Målet med utbildningen är att ni ska lära Er att på ett säkert sätt hantera de olika moment som finns i Dynamiskt skytte. Vi kommer att fokusera på säkerheten. Det kommer bli mycket information att hantera så lite snacks hjälper skärpan. Efter godkänd kurs får Ni träna och tävla. Ni ska ha kunskapen att på egen hand och kunna genomföra en tävling. Grundutbildningen i dynamiskt skytte sker med pistol. De vi använder under kurs är i kaliber 9x19.

 

Utrustning

Utrustning för elev med eget vapen:

 • Vapen med 3 magasin.
 • Skyddsglasögon.
 • Hörselskydd.
 • Hölster som fungerar att dra ifrån, hölstret skall täcka pistolens varbygel. 
 • Bälte och magasinhållare.

Utrustning för elev UTAN eget vapen:

 • Saknar elev egen vapenlicens så har vi vapen för utlåning, hölster, magasinhållare, skyddsglasögon och hörselskydd kan lånas.
 • Byxor med hällor samt ett bra bälte är ett måste.

 

Antingen lånar ni eller så kan ni köpa via www.store.rangemaster.se eller butiken som finns på banan.

Vår rekommendation är, köp Bra utrstning. Vi kommer att gå igenom utrustning på kursen.

 

Återbetalning av kursavgift och uttag av administrativ avgift

Elev som uteblir från kurs utan giltig anledning

 • Vid återbud från grundkurs mindre än 2 veckor innan kursstart så betalas INTE kursavgiften tillbaka men du bereds plats på nästa kurstillfälle. Gäller Vid uppvisande av läkarintyg. Utan läkarintyg förfaller din plats.
 • Eleven kan själv föreslå någon annan lämplig person som kan ta dennes betalda plats. Dock skall denne person godkännas av kursledningen samt kunna presentera ett utdrag ur belastningssregistret.
 • Uteblir Elev från kurs utan att avboka, Ansees denna plats förverkad och man bereds ingen plats på kommande kurs. 

Elev som uteblir från kurs med giltig anledning

 • Uteblir elev från kurs minst 3 veckor innan kursstart eller med anledning av sjukdom så kan eleven välja antingen att låta kursavgiften vara innestående och få en garanterad plats vid nästa kurstillfälle eller att återfå kursavgiften. med avdrag för adminkostnad
 • Har kursledningen köpt ammunition till eleven så förvars den till nästa kurstillfälle (dock längst i 6 månader från kursdatum). Eventuella kostnader för ammunition tas av inbetald kursavgift.

Avskilja elev

 • Kursledningen förbehåller sig rätten att utan motivering neka elev utbildning eller avbryta utbildningen för elev som visat sig olämplig och eleven får då tillbaka kursavgiften.
 • En administrativ avgift på 500 kr tas ut vid all återbetalning av kurs avgifter.

 

(Kursavgift betalas till Swish: 123 397 7568 eller BG 5518-9070) märk betalning med GK IPSC)

BUY NOW
Session Price
Grundkurs februari ( 0/8 )
2022-02-12 08:00 - 2022-02-13 16:00
3995 SEK
Grundkurs Mars ( 0/8 )
2022-03-12 08:00 - 2022-03-13 08:00
3995 SEK

Sign In RangeMaster